Liên hệ trực tiếp:

Trường TH THái Đào

Lạng Giang, Bắc Giang
3836146
c1thaidaolg.bacgiang@moet.edu.vn